Ventil vysokotlaký regulační
V 43

Vysokotlaký regulační ventil s tlakotěsnícím víkem. Nezaručuje 100% těsnost uzávěru. Těleso a víko jsou výkovky nebo zhotoveny z válcovaného materiálu. Ventil se používá pro regulaci kapalných a plynných látek, dle požadované charakteristiky a parametrů. Provozní látkou mohou být voda, pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. V provedení z nerez oceli lze použít pro agresivní média.


Detailnější informace naleznete v níže přiřazených katalogových listech.

Tlakoteplotní tabulky

Product Description

Typové označení PN DN Katalogové listy
V 43 1XX-X160 160 65-150 Zobrazit PDF
V 43 1XX-X250 250 65-150 Zobrazit PDF
V 43 1XX-X320 320 65-150 Zobrazit PDF
V 43 1XX-X400 400 65-150 Zobrazit PDF

Vyráběné provedení

Připojení 1 – Přírubové, 2 – Přivařovací
Ovládání 1 – Ruční, 2 – Převodovka, 3 – Elektropohon
Materiál 0 – Korozivzdorná ocel, 3 – Ocel kovaná slitinová, 4 – Ocel kovaná uhlíková