Zkušební stránka

Showing 51–67 of 67 results

Kulový kohout speciální
K 87

Kulový kohout – mezipřírubový K 88, C 88

Kulové mezipřírubové kohouty K 88 (C 88) jsou konstruovány na principu plovoucí koule, mají dvoudílné těleso. Koule je uložená v měkkých sedlech – PTFE, popřípadě PEEK. Kulové ventily můžou být vyrobeny v provedení fire-safe, anti-static, anti-blow out.


Detailnější informace naleznete v níže přiřazených katalogových listech.
K – EN, C – ANSI.

Kulový kohout vícecestný
K 89, C 89

Klapka uzavírací s trojitou excentricitou L32.3, C32.3

Klapka uzavírací s dvojitou excentricitou L32.2, C32.2

Klapka uzavírací centrická L32

Šoupátko vysokotlaké – samotěsnící víko S 42, C 42

Šoupátko třmenové
S 38, C 38

Šoupátko povlakované Halarem S 24.2

Šoupátko třmenové S 14

Šoupátko kované
S 12, C 12

Zpětná klapka
L 10.1, C 10.1

Ventil zpětný, vysokotlaký
s pružinou Z 16.2

Ventil zpětný do svislého potrubí Z 35, C 35

Ventil zpětný Z 35.1

Ventil zpětný s automatickým přepouštěním Z 40

Ventil zpětný s automatickým přepouštěním Z 40.2