Vodoznak sklo/slída
U 56

Vodoznak konstrukce sklo-slída U 56 se používá jako přímý ukazatel stavu hladiny vody v kotlích parních generátorů pro maximální pracovní přetlak a do maximální teploty dle daného typu. Použití pro jiná média nutno projednat s výrobcem.
Vodoznak se skládá z tělesa s transparentním sklem, horní a dolní hlavice a výpustného ventilu.
Hlavice je opatřena pojistným kuličkovým uzávěrem a rychlouzavíracím ventilem, ovládaným ruční pákou se závažím.
Vodoznak může být vybaven osvětlovacím zařízením.
Stavoznak umožňuje sklon tělesa maximálně o 30°.


Detailnější informace naleznete v níže přiřazených katalogových listech.

Kategorie:

Product Description

Typové označení p Délka Katalogové listy
U 56-4p6,3 6,3 MPa 400-600 Zobrazit PDF
U 56-4p12,0 12,0 MPa 400-600 Zobrazit PDF

Vyráběné provedení

Připojení Přírubové
Ovládání Samočinné
Materiál 4 – Ocel kovaná uhlíková