Ventil uzavírací V 30.1

Uzavírací ventil třmenové konstrukce modifikované pro vyšší tlaky. Používá jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán pro kapalná a plynná média. Těleso a třmen může být odlitek, výkovek nebo zhotoven z válcovaného materiálu. Provozní látkou mohou být voda, pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. V provedení z nerez oceli lze použít pro agresivní média. V základním provedení je jako regulační orgán nevhodný.


Detailnější informace naleznete v níže přiřazených katalogových listech.

Tlakoteplotní tabulky

Product Description

Typové označení PN DN Katalogové listy
V 30.1 XXX-X63 63 15-40 Zobrazit PDF
V 30.1 XXX-X100 100 15-40 Zobrazit PDF

Vyráběné provedení

Připojení 1 – Přírubové, 2 – Přivařovací
Ovládání 1 – Ruční, 3 – Elektropohon, 4 – Pneupohon/Hydropohon
Materiál 0 – Korozivzdorná ocel, 2 – Slitinová ocel na odlitky, 5 – Uhlíková ocel na odlitky